Aporopó szabad-e a sajtó?
Szerző nélküli cikkből idézek, megjelent július 9-én a marosvásárhelyi Népújságban.

Csucs Mária Hargita megyei újságírónôt szombat este a csíkszeredai kórházba szállították, miután az Ezer székely leány ünnepségen megrúgta egy verseny közben elszabadult ló, amely a nézôk közé rohant.

Az orvosok megállapították, hogy agyvérzést szenvedett, amit retrográd amnézia kísért, illetve a ló patája mély sebet ejtett rajta. Az újságírót több napig megfigyelés alatt tartják

Csütörtökön az olvasók levelei közt olvasható a következő cucc:

Nem rúgott meg a ló!
A Népújság hétfôi számában, az Ezer székely leány fesztivál címû tudósításban megjelentek alapján nagyon sok ismerôsöm felhívott és érdeklôdött a szombati balesetem illetve egészségi állapotom felôl.

Az Önök által közölt cikkben megjelent néhány pontatlanság, ezért helyesbítek most. Hála istennek szó sincs lórúgásról! A baleset történtekor a lóverseny el sem kezdôdött, a néptáncelôadás zajlott a színpadon. Ezt figyeltem én is, az RTV magyar adásának tudósítójaként, mikor egy megbokrosodott ló a számukra lekülönített helyrôl eddig tisztázatlan okok miatt a tömegbe rohant. A balesetet okozó lány és a szemtanúk elmesélése szerint a kezelhetetlenné, irányíthatatlanná vált állat a fejével meglökött engem majd átugrott fölöttem és megállt. Szerencsére mást nem bántott. Én elestem, az eséstôl kaptam agyrázkódást és hála istennek, nem agyvérzést… A szemüvegem fémkerete pedig megsebesítette a szemöldököm. Szombat délutántól hétfôig részesültem kórházi ápolásban. A balesetre egyelôre nem emlékszem, de az orvosok szerint a “retrográd amnézia” az ilyen történetek “velejárója”.

Csúcs Mária Csíkszeredából

A Népújság nem kért elnézést a hétfői anyagáért, legalábbis az internetes változatban!

Kedves olvasó,
a blog szövegeit én írom, Gáspárik Attila és büntetőjogi felelősségem teljes tudatában teszem. A kommentárokat nem én írom és úgy vélem, hogy az ember joga, hogy névvel, vagy álnévvel jelenjen meg. Nem minden esetben értek egyet a kommentárokkal, ami hozzátartozik a demokráciához. Felkérek mindenkit, hozzászólásában maradjon meg a tisztesség és a sajtóetika határain belül. A vélemény szabad, a hír legyen szent. A blog karbantartói jogot formálnak arra, hogy bizonyos bejegyzéseket, ha azok sértőek, töröljenek.
Köszönöm a figyelmet és a bejegyzéseket.

2 válasz: “Aporopó szabad-e a sajtó?”

 1. arnulf

  Bakker ez olyan mint a jereváni rádió:DDD

 2. b

  Akkor íme egy érdekes cikk. Név, ill újság nélkül. Taníthatni lehetne, esetleg formalinban tárolni, esetleg műfajba rangsorolni, szecírozni (kasztrálást akartam írni, de ha valami ennyire töketlen)…
  Kötőjeleket bocs dög voltam kigyomlálni.

  A felkészültség a jó érettségi titka

  Székelyudvarhelyről a Tamási Áron Gimnáziumban végzett Vetési Attila érte el a legjobb eredményt az érettségin. A fiatalember, aki informatika szakon kíván továbbtanulni, azt mondja, készült is, és jól is mentek a vizsgák, ahhoz képest, hogy például a román tétel mennyire nehéz volt.
  A tanügyminisztérium honlapján szereplő in¬formációk szerint Har¬gita megyéből a gyergyószent¬mik¬lósi Szent Miklós Elméleti Gim¬názium tanulója, Laura Ba¬ban érte el a legjobb eredményt az érettségin, 9,90-es mé¬diával fejezve be a megmérettetést. A székelyudvarhelyi legjobb a Tamási Áron Gim¬ná¬zium matematika-informa¬tika osztályában végzett Vetési At¬tila, aki 9,80-as médiával fe¬jezte be az érettségit. A me¬gyei rangsor 18. helyén álló Ve¬tési Attila románból 9,35-ös, ma¬gyarból 10-es, angolból 10-es, matematikából 9,55-ös, in¬for¬matikából 9,75-ös és föld¬rajz¬ból 9,80-as jegyet ért el. A szerény fiatalember la¬punk¬nak azt mondta, nem is tud¬ta, hogy a város legjobb ered¬ményét érte el, csak annyit tudott, hogy iskolájából ő kapta a legmagasabb jegyet. A megyei rangsorban a kö¬vet¬kező két udvarhelyi érettségiző a 26., illetve a 29. helyen kö¬vetkezik, György Szabolcs, il¬letve Szabó István, akik mind¬ketten ugyancsak a Ta¬má¬si Áron Gimnázium diákjai voltak, és mindketten 9,75-ös médiát értek el. Vetési Attila lapunknak el¬mondta, készült is a vizsgákra, és azok jól is mentek, ahhoz képest, hogy mennyire nehéz volt például a román tétel. „Próbáltam a középiskola mind a négy évén keresztül ta¬nulni, de az érettségi előtti u¬tolsó időszakban még rákap¬csoltam” – mondta a fiatalember, aki hozzátette, i¬gye¬kezett mindenből megtanulni va¬la¬mennyit, és így a román írásbelinek az immár legen¬dá¬san nehéz harmadik pontjához is tudott írni. A szerencsén is mú¬lik – vélte Vetési Attila, aki szerint azonban a jó érettségi titka a felkészültség. „Diák¬tár¬saim is jobb jegyeket kaptak vol¬na, ha nem lövik el a román és magyar írásbelit” – vélte még a fiatalember, aki azt mond¬ta, őt meglepte, hogy ennyi¬re jól sikerült az érett¬ségije. A Babeş–Bolyai Tu¬do¬mány¬egyetem informatika sza¬kára továbbtanulni készülő Vetési Attila még elmondta, kellemesen teltek a középiskolai évek, jó volt az osztálykö¬zösségük, és a tanulás mellett a szórakozás is belefért az elmúlt négy évbe.

  Évek óta nincs tízes
  Idén sem született tízes média az érettségin. Bartolf Hedwig megyei főtanfelügyelő-helyettes szerint ez évek óta így van, mióta ő számon tartja, nem emlékszik tízes médiára. A jegyek többsége ettől eltekintve jó, a tanfelügyelőség összesítése szerint a legtöbb érettségi média, 942 összesen 8 és 8,99 közötti. 6 és 6,99 közötti érettségi média 459, 7 és 7,99 közötti 882, 9 és 9,99 közötti 562 lett. A megyei végleges átmenési átlag 87,62, ami nagyon közel áll a tavalyihoz. A legtöbb érettségizőn a román írásbeli fogott ki, a tanügyminisztérium honlapján szereplő listák szerint volt olyan diák, aki bár a román szóbelin 9-est kapott, az írásbelin csak 3,5-ös jegyet tudott elérni.